Nền Tảng Cho Con Cái: Cha Mẹ, Gia Đình Và Quốc Gia

Nền Tảng Cho Con Cái: Cha Mẹ, Gia Đình Và Quốc Gia

Nền Tảng Cho Con Cái: Cha Mẹ, Gia Đình Và Quốc Gia

Cha mẹ là điểm xuất phát cho con cái, điều này không bao giờ sai dù ở đâu đi chăng nữa. Vì con người phát triển dựa trên nguyên lí thừa kế và tích lũy. Kiến thức và tài sản được truyền lại rồi nhân lên qua nhiều thế hệ chứ không phải bắt đầu từ con số không. Chính điều này dẫn đến sự thiếu công bằng trong xã hội vì mỗi người lại có điểm xuất phát khác nhau.

Nền Tảng Cho Con Cái: Cha Mẹ, Gia Đình Và Quốc Gia

Con người không chỉ là sản phẩm của môi trương sống mà còn là kết quả của gia đình. Nết Bill Gates sinh ra trong một gia đình bình thường thì sẽ không tiếp cận được công nghệ sớm và tạo nên Microsoft. Warren Buffett mà lỡ sinh ra ở đất nước khác ngoài Mỹ thì sẽ không trở thành nhà đầu tư giá trị nổi tiếng. Đằng sau một cá nhân thành công là một gia đình có nền tảng.

Ở Việt Nam, điều đó được thấy rõ nhất. Con nhà có điều kiện thì được ăn học đầy đủ. Còn con nhà khó khăn thì nhiều khi phải nghỉ học sớm để đi làm. Nó tạo ra khoảng cách giàu nghèo ngầm trong xã hội. Nhưng đây là điều bình thường. Bất công sẽ luôn tồn tại trừ khi bạn muốn tất cả nghèo như nhau và điều đó chưa bao giờ là tốt cả.

Chính vì vậy, bạn đừng bao giờ hạ thấp hay chế nhạo ai đó vì họ được gia đình ủng hộ về kiến thức và tiền bạc. Ghen tị không bao giờ làm bạn khá hơn đâu. Rồi sau này khi có con, bạn cũng sẽ muốn con mình có điều kiện tốt nhất.

Ở góc nhìn lớn và toàn diện hơn, chúng ta có thể giảm thiều khoảng cách giàu nghèo bằng cách tạo cơ hội công bằng cho tất cả trẻ em. Đây là nền tảng chung ở các nuớc phát triển từ Mỹ Âu sang Đông Á. Nếu không thể làm cho tất cả con người giàu như nhau thì hãy cho họ nền tảng. Thông qua giáo dục miễn phí, y tế công và khuôn khổ luật pháp nghiêm minh để tất cả đều cạnh tranh trong môi trường phẳng- Từ đó thì một cậu bé của gia đình nghèo có thể học và thoát ra sự bần cùng. Một cô gái không khá giả có thể dùng trí tuệ để xây dựng tài sản cho riêng mình.

Việt Nam đang đi đúng hướng, nhưng hiện tại nền tảng an sinh xã hội và tài chính vẫn còn ở giai đoạn sơ khai. Chúng ta cần phải làm nhiều hơn thay vì để cho trẻ em ở các vùng quê bỏ học hay mỗi lần đi ăn là thấy lao động thiếu niên.

Cha mẹ là điểm xuất phát của con cái. Bạn là điểm bắt đầu cho con mình. Nhưng lớn và quan trọng hơn thì nền tảng quốc gia nên là điểm xuất phát cho tất cả trẻ em chứ không riêng giàu hay nghèo.

(Nguồn Sưu Tầm)

Trả lời