chương trình đặc biệt của hội viên
    hàng phụ kiện có thể tặng bạn nhân dịp sinh nhật
    thẻ bảo hành mặt trước
    thẻ bảo hành mặt sau